Differensiële Aanlegtoetse Vorm L

Aanleg Toetse

Test Logo

Test Info

Administration time
163 minutes (265 questions)
Comparison group
SA Norms
Scoring
Automatic / Manual Scoring
Report
No

Short Description

Verskaf 'n volledige aanlegsprofiel asook ‘n aanduiding van potensiaal.  Evalueer aspekte soos redeneringsvermoë, numeriese aanleg, taalaanleg, ruimtelike visualisering,ensovoorts.

 

  • Graad 10 - 12 en volwassenes wat Graad 12 geslaag het
  • Engels en Afrikaans
  • Suid-Afrikaanse en Namibiese norms

Differensiële Aanlegtoetse Vorm L - Sub Tests
Toets 1 - Woordeskat
Toets 2 - Verbale Redenering
Toets 3 - Nie-Verbale Redenering: Figure
Toets 4 - Berekening
Toets 5 - Leesbegrip
Toets 6 - Vergelyking
Toets 7 - Pryskontrolering
Toets 10 - Geheue (Paragraaf)
Toets 8 - Ruimtelike Visualisering 3-D
Toets 9 - Meganiese Insig
Toets 10 - Geheue (Vrae)

Differensiële Aanlegtoetse Vorm L Report

No Report to display yet