Differensiële Aanlegtoetse Vorm S

Aanleg Toetse

Test Logo

Test Info

Administration time
204 minutes (231 questions)
Comparison group
SA Norms
Scoring
Automatic / Manual Scoring
Report
No

Short Description

Verskaf 'n volledige aanlegsprofiel asook ‘n aanduiding van potensiaal.  Evalueer aspekte soos redeneringsvermoë, numeriese aanleg, taalaanleg, ruimtelike visualisering,ensovoorts.

  • Graad 7 - 10
  • Engels en Afrikaans
  • Suid-Afrikaanse norms

Differensiële Aanlegtoetse Vorm S - Sub Tests
Toets 1 - Woordeskat
Toets 2 - Verbale Redenering
Toets 3 - Nie-Verbale Redenering
Toets 4 - Berekeninge
Toets 5 - Leesbegrip
Toets 6 - Vergelyking
Toets 9 - Geheue (Paragraaf)
Toets 7 - Ruimtelike Visualisering 3-D
Toets 8 - Meganiese Insig
Toets 9 - Geheue (Vrae)

Differensiële Aanlegtoetse Vorm S Report

No Report to display yet